سال نهم، شماره 32، پاییز 1402 

سال نهم، شماره 31، تابستان 1402 

سال نهم، شماره 30، بهار  1402

سال هشتم، شماره 29، زمستان 1401 

سال هشتم، شماره 28، پاییز 1401 

سال هشتم، شماره 27، تابستان 1401 

سال هشتم، شماره 26، بهار 1401 

سال هفتم، شماره 25، زمستان 1400 

سال هفتم، شماره 24، پاییز 1400 

سال هفتم، شماره 23، تابستان 1400 

سال هفتم، شماره 22، بهار 1400 

سال ششم، شماره 21، زمستان 1399 

سال ششم، شماره 20، پاییز 1399 

سال ششم، شماره 19، تابستان 1399 

سال ششم، شماره 18، بهار 1399 

سال پنجم، شماره 17، زمستان 1398 

سال پنجم، شماره 16، پاییز 1398 

سال پنجم، شماره 15، تابستان 1398 

سال پنجم، شماره 14، بهار 1398 

سال چهارم، شماره 13، زمستان 1397 

سال چهارم، شماره 12، پاییز 1397 

سال چهارم، شماره 11، تابستان 1397 

سال چهارم، شماره 10، بهار 1397 

سال سوم، شماره 9، زمستان 1396 

سال سوم، شماره 8، پاییز 1396 

سال سوم، شماره 7، تابستان 1396 

سال سوم، شماره 6، بهار 1396 

سال دوم، شماره 5، زمستان 1395 

سال دوم، شماره 4، پاییز 1395 

سال دوم، شماره 3، تابستان 1395 

سال دوم، شماره 2، بهار 1395 

سال اول، شماره 1، زمستان 1394  

پژوهشگران ارجمند، طبق اعلام دبیرخانه «فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار»، محورهای تخصصی پذیرش مقاله شامل موارد زیر است: مدیریت، بازاریابی، کارآفرینی، اقتصاد، بازارهای مالی، حسابداری و فن آوری اطلاعات. همچنین این فصلنامه از گزارش های تحلیلی کارشناسان و فعالان فضای کسب و کار استقبال می نماید. لطفا مقالات خود را با فونت Bzar سایز ۱۴ بولد برای عنوان مقاله، ۱۲ برای متن، ۱۲ بولد برای تیترها، فاصله خطوط Single، حروف انگلیسی با فونت Times New Roman با اندازه ۱۱، عناوین جداول، نمودارها و پاورقی ها با فونت ۱۰ تنظیم نمایید. صفحه اول فایل مقاله شامل عنوان، نام نویسندگان به همراه ایمیل نویسنده مسئول، چکیده (حداکثر ۱۵۰ کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر ۶ مورد) باشد. شیوه ارجاع دهی طبق استاندارد APA باشد. فایل خود را به ایمیل  info@jmcl.ir ارسال نمایید تا در روند داوری قرار گیرد. در صورتی که مقاله شما با استانداردهای اعلام شده توسط دبیرخانه مطابقت داشته باشد، جهت بررسی به داوران، ارجاع می گردد. در صورت پذیرش نهایی، مبلغ هشت میلیون ريال به عنوان هزینه پذیرش و انتشار مقاله می بایست پرداخت گردد. با توجه به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از این پس «فصلنامه پژوهش های کاربردی مدیریت بازار»، مقالات به زبان انگلیسی را نیز مورد پذیرش قرار می دهد.

نتیجه داوری تا ۱۵ روز پس از اعلام وصول مقاله، به اطلاع نویسنده خواهد رسید. مقالات این فصلنامه در سیویلیکا و پایگاه مرجع مجلات، نمایه شده و در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مورد تحلیل قرار می گیرد. 

The Journal of Applied Managerial Market Research (JAMMR) welcomes empirical and theoretical articles dealing with business administration, management, marketing, e-commerce, economics and social issues. Please set your articles with Bzar font size 14 bold for article title, 12 for text, 12 bold for titles, single line spacing, English letters with Times New Roman font size 11, titles of tables, charts and footnotes with font 10 . The first page of the article file should include the title, authors’ names, along with the responsible author’s email, abstract (maximum 150 words) and keywords (maximum 6 items). Referencing method should be according to APA standard. Send your file to the journal e-mail to be included in the review process. Email: info@jmcl.ir 

Send your manuscript via MS Word file to the email of journal. If your article meets the standards announced by the secretariat, it will be referred to the referees for review. The result of the arbitration will be notified to the author within 15 days after file sending. Manuscripts in English Language are welcome. 

سال نهم، شماره 32، پاییز 1402 

سال نهم، شماره 31، تابستان 1402 

سال نهم، شماره 30، بهار  1402

سال هشتم، شماره 29، زمستان 1401 

سال هشتم، شماره 28، پاییز 1401 

سال هشتم، شماره 27، تابستان 1401 

سال هشتم، شماره 26، بهار 1401 

سال هفتم، شماره 25، زمستان 1400 

سال هفتم، شماره 24، پاییز 1400 

سال هفتم، شماره 23، تابستان 1400 

سال هفتم، شماره 22، بهار 1400 

سال ششم، شماره 21، زمستان 1399 

سال ششم، شماره 20، پاییز 1399 

سال ششم، شماره 19، تابستان 1399 

سال ششم، شماره 18، بهار 1399 

سال پنجم، شماره 17، زمستان 1398 

سال پنجم، شماره 16، پاییز 1398 

سال پنجم، شماره 15، تابستان 1398 

سال پنجم، شماره 14، بهار 1398 

سال چهارم، شماره 13، زمستان 1397 

سال چهارم، شماره 12، پاییز 1397 

سال چهارم، شماره 11، تابستان 1397 

سال چهارم، شماره 10، بهار 1397 

سال سوم، شماره 9، زمستان 1396 

سال سوم، شماره 8، پاییز 1396 

سال سوم، شماره 7، تابستان 1396 

سال سوم، شماره 6، بهار 1396 

سال دوم، شماره 5، زمستان 1395 

سال دوم، شماره 4، پاییز 1395 

سال دوم، شماره 3، تابستان 1395 

سال دوم، شماره 2، بهار 1395 

سال اول، شماره 1، زمستان 1394